Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely popsané v těchto zásadách, a to na základě alespoň jednoho z těchto právních důvodů:

S vaším souhlasem

Žádáme vás o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účely a máte právo souhlas kdykoli odvolat.

Žádáme například, abyste souhlasili s poskytováním personalizovaných služeb, jako jsou reklamy založené na vašich zájmech.

Když sledujeme oprávněné zájmy

Vaše informace zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran a používáme při tom vhodná bezpečnostní opatření, která chrání vaše soukromí. To znamená, že vaše informace zpracováváme například pro tyto účely:

- Poskytování, údržba a zdokonalování našich služeb, aby splňovaly potřeby našich uživatelů.
- Vývoj nových produktů a funkcí, které našim uživatelům budou užitečné.
- Pochopení, jak lidé naše služby používají, abychom je mohli zajišťovat a zdokonalovat.
- Přizpůsobení služeb za účelem zajišťování lepšího uživatelského dojmu (a v relevantních případech zajištění věkové přiměřenosti obsahu)
- Marketingová činnost, kterou uživatele informujeme o našich službách.
- Poskytování reklam, což nám umožňuje poskytovat mnoho našich služeb bez poplatku (v případě personalizovaných reklam vás požádáme o souhlas)
- Zjišťování, zabraňování a jiná řešení proti podvodu, zneužití a bezpečnostním či technickým problémům s našimi službami.
- Ochrana před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Google, našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžadují nebo povolují právní předpisy, včetně zveřejňování informací orgánům státní správy
- Provádění výzkumu, kterým vylepšujeme služby pro uživatele a k prospěchu veřejnosti.
-  Plnění závazků k našim partnerům, jako jsou vývojáři a držitelé práv.
- Uplatňování právních nároků, včetně prošetřování potenciálních porušení příslušných smluvních podmínek.

Když splňujeme zákonné povinnosti

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, když k tomu budeme mít zákonnou povinnost, například v případě, kdy reagujeme na soudní či správní řízení nebo vymahatelnou žádost orgánů státní správy. Dalším příkladem jsou právní povinnosti, které vyžadují, abychom uchovávali určité údaje pro účely, jako je vedení finančních záznamů (například informace o platbách odeslaných společnosti Google pro daňové nebo účetní účely).